Makroøkonomi

PRIS: GRATIS
DATO 2016-03-07
FORFATTER Steinar Holden
ISBN 9788202474096
FILSTØRRELSE 6,8 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Makroøkonomi er en innføringsbok beregnet for universitet og høyskoler. Boken gir en moderne og pedagogisk fremstilling av sentrale makroøkonomiske teorier. Fremstillingen starter med å drøfte enkeltaktørenes beslutninger om produksjon, priser, forbruk og investering. Deretter studeres konsekvensene for økonomien som helhet ved enkle Keynes-modeller. Keynes-modellene utvides så til å inkludere en Phillips-kurve og en aktiv sentralbank, som setter renten med sikte på å stabilisere inflasjonen og BNP-gapet. Det er også et eget kapittel om pengepolitikk etter finanskrisen. Blant temaene som dekkes, er nasjonalregnskap og økonomiske data konjunkturer og arbeidsledighet penge- og finanspolitikk finansmarkeder og finanskriser valuta og valutamarked økonomisk vekstLeseren vil også lære sentrale økonomiske begreper. I boken legges det vekt på eksempler og anvendelser, slik at studentene lærer å bruke faget til å forstå de viktigste økonomiske sammenhengene. Fremstillingen knyttes opp mot norske forhold, som virkningene av petroleumsvirksomheten på næringsstruktur og kostnadsnivå i Norge. Alle kapitler har oppsummering og oppgaver med fasit.Under Tilleggsmateriell finner du fasitsvar på oppgavene i boka, PowerPoint-filer med alle figurene i boka og korrekturliste for 1. utgave. Under Nettsteder finner du tips om ekstra litteratur, inkludert vedlegg til fordypning.I tillegg kommer oppgaveboka Makroøkonomi. Oppgaver og løsningsforslag, som inneholder flere oppgaver av ulik vanskelighetsgrad og med en lukket side med egne løsningsforslag, videoveiledninger og annet tilleggsstoff.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Makroøkonomi PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Makroøkonomi.

...sjonale og internasjonale økonomiske sammenhenger. Mens mikroøkonomi går inn på de enkelte aktørenes, for eksempel husholdninger og bedrifters, beslutninger i det økonomiske systemet, handler makroøkonomi om summen av disse enkeltaktørenes valg. Det du trenger å vite for å ta gode valg for din privatøkonomi, siste nytt fra børs og næringslivet, samt det viktigste i makrobildet. Forskningen innen dette feltet analyserer virkninger på makroøkonomi og offentlige inntekter og utgifter av endringer i demografi, skattesystemet, pensjonssystemet og andre deler av det offentlige velferdssystemet. Virkningsanalysene gjør utstrakt bruk av empiriske beregningsmodeller. Makroøkonomi for økonomer. Kurset gir deg innsikt i økonomisk vekst, konjunkturbevegelser, arbeidsledighet, prisstigning og utenriksøkonomi. Sentralt i faget er også analyser av hvordan myndighetene kan påvirke makroøkonomien gjennom finans- og pengepolitikk. Makroøkonomi, den del av samfunnsøkonomien som b...